Gisteravond vond in de Torrekoel de presentatie plaats van de DOP3. De uitkomsten van de enquête en de gesprekken met groepen inwoners werden gepresenteerd aan enkele inwoners en wethouder Ger van Rensch. Als belangrijkste uitgangspunten voor de komende jaren kwamen 3 punten naar voren nl. stimuleren van woningbouw in Kronenberg, het ondersteunen van het verenigingsleven en het behouden van de basisschool. Uit de discussie bleek dat vanuit de gemeente en provincie weinig verwacht kan worden en dat initiatieven vooral uit de gemeenschap zelf zullen moeten komen, waarbij de gemeente een adviserende/ondersteunende rol zou kunnen spelen.