Informatieavond 30 januari

In het afgelopen jaar hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan in dat gebied. En ook in de komende jaren zal dit het geval zijn. Graag willen wij de dorpsraden én de inwoners van Kronenberg, America, Evertsoord bijpraten over de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden. Op maandag 30 januari a.s. vindt om 19.30 uur een informatiebijeenkomst plaats bij het Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) aan de Travers 5 (navigatiesysteem Peelstraat) in Kronenberg. Ook overige geïnteresseerden zijn uiteraard van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Ongeveer een jaar geleden is het Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) in Kronenberg officieel geopend. Bij het equestrian centre worden regionale, nationale en internationale wedstrijden voor paarden georganiseerd. Ook vinden er de dagelijkse training van paarden en ruiters plaats. Met de opening van dit centre is de eerste aanzet gemaakt voor een hippische zone in dat gebied.

Hippische zone
De hippische zone is onder te verdelen in grofweg 4 gebieden. Te weten:
1. Het bestaande complex aan de Travers 5 te Kronenberg (omgeving Peelstraat).
2. Aan de oostzijde van dit complex is een economische zone voorzien voor hippische gerelateerde voorzieningen zoals een winkel, dierenarts, hoefsmid, ed.
3. Aan de zuidzijde komt een hippische evenementenzone. In dit gebied komen trainings- en wedstrijdfaciliteiten te liggen voor zowel topsport als breedtesport.
4. De noordkant is bestemd voor de vestiging van paardenstoeterijen, handelsstallen en paardenhouderijen. In dit gebied verwachten we ca 10 kavels, in grootte variërend van 2 tot 6 hectares te kunnen gaan verkopen.