Tijdens de jaarvergadering van SV Kronenberg is besloten om een AED te gaan plaatsen op het sportpark De Heesbergen.  Samen met de KJEM starten we daarvoor een actiemaand!
Via de website BUURTAED.NL  hebben we een actiepagina waar u een donatie kunt overmaken om ons initiatief te steunen.  Verder zullen er tijdens de diverse mei-activiteiten op het sportpark extra actie’s gehouden worden om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de AED.

De dorpsraad Kronenberg ondersteunt ons initiatief en zal de helft van de aanschafprijs voor haar rekening nemen.

Omdat de AED niet alleen voor bezoekers van het sportpark of de blokhut kan worden gebruikt
doen we een beroep op alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord om dit initiatief te ondersteunen. (De AED zal worden aangemeld bij de Hartstichting en daardoor in het oproepsysteem van 112 worden opgenomen!)

Klik hier voor de actiepagina of ga naar
buurtaed.nl/projecten  -en zoek op Meerweg.

SV Kronenberg
KJEM Kronenberg