Presentatie rapport inventarisatie sociale accommodaties Kronenberg
Plaats: Torrekoel Kronenberg
Adres: Meerweg 11 5976 PK Kronenberg
Datum: 18-04-2017
Aanvang: 19.00 uur

De gemeente Horst aan de Maas heeft in het kader van de herijking van alle accommodaties in de gemeente de dorpsraad van Kronenberg gevraagd om een inventarisatie uit voeren naar de ontwikkelingen van de sociale accommodaties van de Kronenbergse gemeenschap.

De dorpsraad heeft in samenwerking met SV Kronenberg, KJEM, Torrekoel en Kerk deze inventarisatie uitgevoerd. Zij hebben hun bevindingen vastgelegd in een rapport. Dit rapport is reeds aangeboden aan de wethouder de heer Ger van Rensch.

De dorpsraad wil, in samenwerking met de eigenaren en gebruikers, op verzoek van de commissie Samenleving van de gemeente Horst aan de Maas het rapport en de bevindingen gaarne presenteren.

Deze presentatie zal plaats vinden in de Torrekoel, Meerweg 11, 5976 NS Kronenberg , Tel 077 476 1875 op 18 april 2017 Aanvang: 19.00 uur

Iedereen is van harte welkom en u inbreng wordt prijs gesteld.

De Dorpsraad van Kronenberg